Bra Ekonomi

Bra Ekonomi Stockholm AB är en etablerad redovisningsbyrå som grundades 2005.

Bra Ekonomi Stockholm AB är en auktoriserad redovisningsbyrå och ansluten till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Det innebär att vi följer Reko (Svensk standard för redovisningstjänster). En auktoriserad redovisningskonsult är en garanti för hög kvalitet i utfört arbete. Reko innehåller riktlinjer för hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och tillförlitlighet i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen.

Vision

Vår målsättning är att erbjuda dig som kund en komplett lösning av högkvalitativa redovisningstjänster. Allt från löpande bokföring och bokslut till fullservice med fakturering, betalningar, löneadministration och mycket mer.

Med bra beslutsunderlag hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika.

Det ska vara enkelt att vara kund hos oss.

 

– auktoriserad redovisningskonsult SRF